Nowa, rozszerzona edycja programu Maluch +

- Kategoria: Wiadomości
0

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki zwołał briefing prasowy, na którym poinformował o rozpoczęciu naboru nowej, rozszerzonej edycji programu Maluch +. Zasady składania wniosków przedstawiła z-ca kierownika Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Koroś-Czubak.

Budżet programu to 5,5 mld zł, dzięki którym powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, w tym 3 971 w naszym regionie.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma w ramach programu 211 212 530,70 zł.

5,5 mld zł na rozwój sieci opieki nad najmłodszymi dziećmi

Pod nową odsłoną programu Maluch+ kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę.

Program zawiera 3 źródła finansowania: Budżet Państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału środków

Środki w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach oraz środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.

Złożenie przez gminę wniosku o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania. Ważne! Każda gmina na wniosku może również zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W sytuacji gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania

Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki):

  • Dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
  • Pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)

W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi (na utworzenie 1 miejsca opieki) 12 410 zł – niezależnie od sektora.

Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Ważne terminy!

Czas na składanie wniosków – do 19 lutego 2023 r. Następnie do 17 marca Urzędy Wojewódzkie będą miały czas na ocenę wniosków.

Ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 r.

 

Podsumowanie programu Maluch + w latach 2016-2021:

Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje obecnie 190 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 łącznie na 5.317 miejsc.

Na realizację programu Maluch+, ze środków z budżetu państwa w latach 2016 -2021, przyznano dla podmiotów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego środki w łącznej kwocie 30 440 874,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w ramach realizacji programu Maluch+ w latach 2016-2021 na terenie województwa powstały 63 instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 1.292 miejsc, w tym:

  • 41 żłobki (w tym: 28 utworzonych przez JST)
  • 8 klubów dziecięcych (w tym: 1 utworzony przez JST)
  • 14  Dziennych opiekunów (w tym: 12 utworzonych przez JST).

Ponadto, w ramach realizacji ww. programu w latach 2016-2021 z dofinasowania do funkcjonowania skorzystało 7.903 dzieci (w tym 20 z niepełnosprawnością) w 400 instytucjach.

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

„Przebojowa zima z Radiem ZET” w Olsztynie

W najbliższy weekend sporty zimowe zawładną olsztyńską Starówką.