Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Lubelskiej

W celu poznania opinii mieszkańców miasta Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”.

Konsultacje społeczne potrwają od 9 do 29 czerwca 2014 r. i zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • organizacja i przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych, w tym reprezentatywnego badania opinii publicznej;
 • organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego
 • przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań;
 • przygotowanie informacji i zagadnień do zamieszczenia na portalu konsultacje.olsztyn.eu w zakresie przedmiotu
 • zamówienia oraz udzielenie zbiorczej odpowiedzi na zgłaszane wnioski w terminie 7 dni po upływie terminu
 • zamieszczenia informacji na stronie portalu konsultacje.olsztyn.eu).

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji tj. koncepcji programowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”  wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Omawiane fazy procesu projektowego mają na celu w głównej mierze:

 • ustalić przebieg trasy, określić powiązania rozwiązań geometrycznych z podstawowymi parametrami technicznymi dróg i obiektów budowlanych,
 • określić wariantowe rozwiązania przebudowy ulicy Lubelskiej,
 • określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia,
 • określić powiązania i wprowadzić usprawnienia ruchu regionalnego.

W chwili obecnej ulica Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stalową w kierunku granicy administracyjnej miasta posiada przekrój jedno-jezdniowy o szerokości nawierzchni od 7,0 do 12,0m.

Nawierzchnia ulicy wykazuje bardzo duże zniszczenia i deformacje, zarówno w przekroju poprzecznym jak i profilu podłużnym. Na przeważającej długości ulica posiada przekrój bez krawężników. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Budowlaną występują po stronie lewej niewielkie odcinki chodników.

Istniejący wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk, ze względu na zły stan techniczny, przeznaczony jest do rozbiórki, natomiast wiadukt kolejowy w ciągu bocznicy kolejowej do Michelin przeznaczony jest do przebudowy jedynie w przypadku, gdy okaże się to niezbędne w wyniku przeprowadzenia wielokryteriowej analizy.

Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Lubelskiej z ulicą Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy będzie obejmowała w szczególności:

 • przebudowę ulicy Lubelskiej na przekrój dwujezdniowy z dostosowaniem do prognozowanego ruchu drogowego,
 • przebudowę skrzyżowań z ulicami Stalową, Budowlaną i Cementową,
 • przebudowę ulicy Budowlanej do zakresów określonych w koncepcji przebudowy ulicy Towarowej,
 • przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk,
 • przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu bocznicy kolejowej do Michalin SA (o ile okaże się to niezbędne),
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowę dróg serwisowych i zbiorczych w celu ograniczenia ilości wjazdów publicznych,
Źródło: konsultacje.olsztyn.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*