Długi weekend na akwenach Warmii i Mazur

- Kategoria: Na sygnale
0

W miniony długi weekend (16-19.06.2022) policyjni wodniacy pełniąc służbę na wodach i terenach przywodnych dbali o bezpieczeństwo wielu osób, które w tym czasie korzystały z uroków i atrakcji, jakie można znaleźć nad akwenami Warmii i Mazur. Funkcjonariusze kontrolowali trzeźwość osób korzystających ze sprzętów pływających, to czy posiadają wymagane uprawnienia i czy korzystają z kamizelek ratunkowych. Większość kontrolowanych osób stosowała się do przepisów i zaleceń policjantów. Niestety nie zabrakło też osób, które zlekceważyły zasady bezpieczeństwa i doprowadziły do niebezpiecznych i tragicznych w skutkach zdarzeń.

Brawura, przecenianie własnych umiejętności i alkohol wypity przed wejściem do wody lub w trakcie pływania – to główne przewinienia osób, które sa sprawcami takich zdarzeń. Od początku tegorocznego sezonu letniego, życie w akwenach Warmii i Mazur straciło 7 osób.

Mrągowo: Wypadek, utonięcia i niewybuch w Jeziorze Mikołajskim

W sobotę (18.06.2022) na jeziorze Tałty doszło do najtragiczniejszego w skutkach zdarzenia na wodach regionu w długi weekend. Według relacji świadków mężczyzna sterujący łodzią motorową, rozpędził łódź i w trakcie uderzenia bocznego w fale, doprowadził do przewrócenia jej na burtę. Łódź zaczęła nabierać wody i tonąć. Łodzią płynęło łącznie 7 osób (w tym 3 dzieci), które również znalazły się w wodzie. Pomocy jako pierwsi udzielili im świadkowie zdarzenia, którzy rzucili im kapoki i wydobyli z wody 6 osób. Niestety nie udało się wydobyć 8-latki, która pozostała w kabinie łodzi, gdy ta tonęła. Podjęte w chwili zdarzenia czynności ratownicze i poszukiwawcze nie doprowadziły do jej odnalezienia. Około godz. 20:30 ciało dziecka zostało odnalezione pod wodą i wydobyte na powierzchnię. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

W niedzielę (19.06.2022) na jeziorze Dobrynek w m. Poręby gm. Mrągowo podczas działań poszukiwawczych dotyczących osoby zaginionej znalezione zostało ciało poszukiwanego mężczyzny. Ciało 48-latka leżało w trzcinach. Wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Ciało zostało zabezpieczone, a dalsze czynności są wykonywane pod nadzorem prokuratora.

Również w niedzielę (19.06.2022r.) mrągowska policja otrzymała informację o tym, że podczas rutynowych ćwiczeń, płetwonurkowie MOPR  na głębokości około 10 m i w odległości 15 m od brzegu jeziora od strony ul. Kajki, zauważyli przedmiot przypominający niewybuch z czasu II Wojny Światowej. Funkcjonariusze wraz z patrolem Rozminowania Jednostki Wojskowej w Orzyszu dokonali rozpoznania, wyznaczono strefę bezpieczną, a miejsce zabezpieczono do przyjazdu saperów z Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydobycie niewybuchu z dna Jeziora Mikołajskiego w Mikołajkach zaplanowano na poniedziałek. Po przeprowadzonej akcji saperzy przewiozą wydobyty przedmiot na poligon, gdzie zostanie zneutralizowany.

Pisz: Wypadek na jeziorze Bełdany

W sobotę (18.06.2022) przed godz. 11:00 na jeziorze Bełdany, w okolicach miejscowości Kamień w gm. Ruciane – Nida, doszło do zderzenia dwóch łodzi. Łódź motorowa uderzyła tam w łódź żaglową. Z ustaleń policjantów wynika, że sternik motorówki najprawdopodobniej nie zauważył płynącej z lewej strony żaglówki i doszło do zderzenia. W wypadku tym ucierpiał 46-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego, stojący za sterami łodzi żaglowej oraz pasażerka. Oboje zabrani zostali do szpitala z podejrzeniem urazu głowy Sternikiem łodzi motorowej był 52-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Obaj sternicy byli trzeźwi. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku i apelują też do wszystkich korzystających z uroków jezior o zachowanie zdrowego rozsądku na wodzie.

 

Ełk: Nietrzeźwy sterował łodzią

W czwartek po południu na Jeziorze Jendzelewo w gm. Stare Juchy policjanci po zgłoszeniu od świadka interweniowali wobec 45-latka, co do którego zachodziło podejrzenie, że może sterować łodzią w stanie nietrzeźwości. Policyjne badanie potwierdziło te przypuszczenia. Mężczyzna sterując łodzią miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie, za co zostanie ukarany. Łódź została przekazana trzeźwej osobie.

Przypominamy!

Nawet niewielki błąd popełniony w wodzie lub na wodzie może mieć olbrzymie i tragiczne w skutkach konsekwencje. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów.

Skuter, czy inny sprzęt do rekreacji o mocy silnika do 10 kW

W ramach pełnionych służb na Wielkich Jeziorach Mazurskich policjanci kontrolując jednostki o napędzie mechanicznym używanych do uprawiania sportu lub rekreacji o małej mocy silnika – do 10 KW, sprawdzają wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości. Na te jednostki pływające nie są wymagane uprawnienia do pływania czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest natomiast podstawowa wiedza zawarta w Ustawie o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r oraz wiedza w zakresie przepisów żeglugowych obowiązujących na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Warto też znać znaki i sygnały żeglugowe, zasady pierwszeństwa drogi, oraz Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Moc silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5m

W czasie kontroli jednostek pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzi żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymaga się posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa, że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:
1.   żeglarza jachtowego;
2.   sternika motorowodnego;

Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach.

12-metrowy statek lub silnik o mocy większej niż 15 kW

Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21 grudnia 2000r. w przypadku kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej  12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega wpisowi do rejestru statków. W tych przypadkach w czasie dokonywanej kontroli jednostek pływających przez Policję, czy Inspektora Nadzoru nad Żeglugą wymagany będzie dokument rejestracyjny.

Jeśli pływasz tzw. hausbotem, czy statkiem morskim na śródlądowych drogach wodnych

Należy nadmienić, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości przekraczającej 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej, na jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i długości kadłuba 13m (tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h nie są wymagane uprawnienia, wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu. W przypadku kierowania statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silnika powyżej 75kW oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej. W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia oraz dokument bezpieczeństwa statku.

Wyposażenie na łodzi, statku – kapoki, gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej, statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach, rowerach wodnych, łodziach wędkarskich itp.). Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości statku, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych. Tych wymagań nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego.

Wypoczywasz na wodzie, pływasz łodzią, po prostu bądź trzeźwy

Szlak wodny, to tak jak droga. Jeśli pływasz łodzią motorową i masz od 0, do 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiesz za wykroczenie. Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila staniesz przed sądem jako sprawca przestępstwa.
Jeśli pływasz żaglówką bez silnika, czy kajakiem, rowerem wodnym, w przypadku „wydmuchania” podczas kontroli 0,5 promila grozi ci kara grzywny.

Wypoczynek na wodzie poza szlakiem żeglownym. Policjanci radzą, o czym warto pamiętać.

Jeśli pływasz łodzią motorową

– uprawnienia Kierowanie jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania patentu sternika motorowodnego.

Patent sternika motorowodnego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat (osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW – takie ograniczenia mocy silnika, dla bezpieczeństwa wobec osób pomiędzy 14 – 16 rokiem życia). Za niestosowanie się do powyższych przepisów można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

– holowanie narciarza – tylko z licencją

Taki sport wymaga posiadania specjalnej licencji do holowania narciarza. Licencję może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej patent sternika motorowodnego. Naruszenie tego przepisu także może kosztować sprawcę wykroczenia od 20 do 500 złotych.

– dokumenty rejestracyjne

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.
Statki o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW muszą posiadać uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, stwierdzające, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa określonym w art. 27 pkt 1 – 4 ustawy o żegludze śródlądowej. Brak takich dokumentów podczas kontroli to strata przez sternika od 20 do 500 złotych.

– kontrola stanu trzeźwości

Jeśli sternik podczas kontroli ma 0,2 – 0,5 promila – odpowiada na zasadzie art. 87 kodeksu wykroczeń, jeśli powyżej 0,5 promila – odpowiedzialność na zasadzie art. 178 A kodeksu karnego , za przestępstwo.

Jeśli pływasz łodzią żaglową lub innym obiektem pływającym

– uprawnienia

Kierowanie jachtem żaglowym od długości kadłuba powyżej 7,5 m wymaga posiadania patentu żeglarza jachtowego. Patent żeglarza jachtowego można uzyskać już  po ukończeniu 14 lat. Brak tego dokumentu może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.
– dokumenty rejestracyjne

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu mechanicznego o długości kadłuba powyżej 12 m podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.
Jak nie ma takiego dokumentu – mandat wynosi od 20 – 500 zł

– nietrzeźwość na żaglówce, lub rowerze wodnym

Odpowiedzialność takich osób odbywa się na zasadzie Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. I jeśli żeglarz ma od 0,2 – 0,5 promila – służba kontrolująca go odholowanie łódź do wyznaczonego portu, jeśli natomiast wypoczywający ma 0,5 promila i w górę – jego łódź zostanie odholowana i zapłaci on mandat od 20 do 500 złotych.

Ważne z punktu bezpieczeństwa wypoczywających

– kapoki

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku.
W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających.
Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).

– nie mniej niż 100 metrów od plaży, portu

Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie
Nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.
Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku. Jego złamanie to koszt od 20 do 500 złotych.

– ratownik może żądać opuszczenia plaży przez osobę nietrzeźwą

Na odpowiedzialność naraża się również osoba, która nie stosuje się do polecenia osoby zarządzającemu obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby (np. ratownik na kąpielisku) i wchodzi na obszar wodny lub odmawia opuszczenia takiego obszaru (np. kąpieliska) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Grozi za to wykroczenie mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych

Źródło: KWP Olsztyn ™

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu – komunikat NFZ

Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po