Chcesz wziąć ślub? Sprawę załatwisz w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego

- Kategoria: Wiadomości
0

10 października br. Sejm uchwalił ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa będzie stanowiła podstawę prawną do prowadzenia od 1 stycznia 2015 roku rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej przez wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce.

Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego, wydawanie obywatelom odpisów w dowolnym USC i w postaci elektronicznej, liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem oraz usprawnienie i uproszczenie niektórych procedur – to podstawowe cele nowej regulacji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Proste procedury i załatwienie sprawy w dowolnym USC

Elektroniczna rejestracja stanu cywilnego to ułatwienie zarówno dla urzędników, jak i obywateli. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. Obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Ponadto, jeśli obywatel zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik USC prześle mu tą drogą potrzebny dokument, bez konieczności wizyty zainteresowanego w urzędzie.

Dzięki „odmiejscowieniu” obywatele będą mogli w dowolnym USC:

  • złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • zrejestrować zdarzenie, które miało miejsce za granicą
  • odtworzyć zagraniczny dokumentu stanu cywilnego
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo za granicą
  • dokonać administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska

W szczególnych przypadkach (związanych z chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą) możliwe będzie dokonanie czynności urzędniczych w miejscu pobytu obywatela, bez konieczności wizyty w USC.

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Wśród planowanych zmian zawarta jest również liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Zainteresowani będą mogli się pobrać poza urzędem, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach (np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym).

Dostęp kierowników USC do elektronicznego rejestru obywateli zwolni z obowiązku przedkładania w urzędach odpisów dokumentów, co z kolei oznacza brak konieczności opłat za ich wydawanie.

 

Źródło: MSW

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Jak skutecznie organizować lokalne wydarzenia sportowe?

Wydarzenia sportowe nie tylko sprzyjają promocji zdrowego stylu