Blisko 30 mln zł na tereny inwestycyjne

- Kategoria: Wiadomości
0

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Dzięki temu możliwe jest wsparcie, kwotą blisko 29,5 mln zł, wszystkich 30 projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w konkursie.

O wsparcie na realizację projektów mogły się ubiegać przedsiębiorstwa (MŚP), jednostki samorządu terytorialnego oraz specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP). Przedsięwzięcia, na których dofinansowanie można się było ubiegać, to: utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Ogłoszony w styczniu konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 55 wniosków, spośród których 30 spełniło wszystkie kryteria i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Jednak ich wartość przewyższyła kwotę przeznaczoną w konkursie na dofinansowanie. Decyzja zarządu województwa o zwiększeniu dofinansowania z 28,9 mln zł do 33,8 mln zł pozwoliła na wsparcie wszystkich 30 projektów. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 tereny inwestycyjne).

Lista projektów wybranych do dofinansowania będzie dostępna na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Meteorolodzy ostrzegają przed upałem. Temperatura przekroczy 30 stopni

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało dla województwa warmińsko-mazurskiego