Wiadomości

200 tys. zł na pomoc Ukrainie i zerwanie współpracy w sprzeciwie wobec Rosji

Radni sejmiku wypowiedzieli rosyjskim samorządom umowy o współpracy. To efekt specjalnie w tym celu zwołanej XXXV sesji sejmiku, która odbyła się 3 marca 2022 roku.

Porozumienie o współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim (Rzeczpospolita Polska) i administracją obwodu kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) podpisano19 września 2001 roku.

Przez ponad 20 lat w ramach współpracy zrealizowano kilkadziesiąt wspólnych projektów – m.in. w obszarze ochrony zdrowia, kultury i sportu.

W kwietniu 2022 roku swoją 20. rocznicę obchodziłoby także „Porozumienie o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego” z dnia 9 kwietnia 2002 roku.

Po zamknięciu Małego Ruchu Granicznego prowadziliśmy kontakty z obwodem kaliningradzkim głównie w wymiarze społecznym i gospodarczymtłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W sytuacji, kiedy doszło do najazdu Federacji Rosyjskiej na niezależną Ukrainę, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby wstrzymać te relacje. To niemożliwe, by z agresorem taką współpracę prowadzić. Wypowiedzenie umów jest przejawem solidarności z Ukraińcami i zarazem wyrazem sprzeciwu mieszkańców Warmii i Mazur oraz samorządu województwa wobec agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Chcielibyśmy mieć bardzo dobre relacje z sąsiadem, ale w przypadku łamania zasad cywilizacji, nie możemy utrzymywać kontaktów, które funkcjonowały do tej pory. Czekamy jednak na pozytywny rozwój wydarzeń.

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie funkcjonowania Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. „Wobec agresji wojennej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wnioskuje do Parlamentów Regionalnych – członków Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku z Polski i Niemiec o  wykluczenie z dalszych prac tego gremium na czas nieokreślony Dumy Obwodu Kaliningradzkiego.” – czytamy w stanowisku.

W sprawie podjęcia uchwał i stanowiska radni sejmiku decyzje podjęli jednomyślnie.

W związku z nieuzasadnioną, agresywną interwencją zbrojną Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i naruszeniem zasad suwerenności oraz prawa do samostanowienia narodów, które należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wyraża sprzeciw wobec działań Rosji oraz postanawia wypowiedzieć porozumienia w trybie natychmiastowym  – uzasadnia podjęcie uchwał Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Podczas sesji radni zadecydowali również, że 200 tys. zł z budżetu województwa zostanie przekazane partnerskiemu obwodowi rówieńskiemu na Ukrainie.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 29 marca 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*