Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Sejmik województwa zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok oraz udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 17 czerwca, marszałek Gustaw Marek Brzezin przedstawił raport o stanie województwa warmińsko-mazurskiego – przygotowany po raz pierwszy dokument wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie województwa. Po debacie na temat dokumentu radni głosami 19 za, 9 przeciw udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.

Marszałek Brzezin przedstawił też sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej sejmiku radni głosami 19 za i 8 przeciw udzielili zarządowi województwa absolutorium.

Podczas poniedziałkowej sesji radni zapoznali się m.in. z informacją o realizacji RPO WiM 2014-2020 i realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2018 roku. Podjęli też uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działań w ramach konkursów „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz „Małe Granty Sołeckie Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Remont linii kolejowej na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu 189 mln zł