W Olsztynie powstanie nowoczesne centrum badawcze

W Olsztynie powstanie nowoczesne centrum badawcze

- Kategoria: Wiadomości
0

umowa-centrum-badawcze

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk otrzyma 94,5 mln zł unijnego wsparcia na realizację projektu „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Jego całkowita wartość to 113,5 mln zł.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu podpisali dziś (29.10.) marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prof. dr hab. Mariusz Piskuła.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej, centrum specjalizującego się  w branży rolno-spożywczej. Zostanie ono zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, co pozwoli na połączenie potencjału naukowo-badawczego obu instytucji.

Obecnie Instytut działa w dwóch, oddalonych od siebie lokalizacjach na terenie Olsztyna oraz prowadzi badania z obszaru medycyny w swoich dwóch zakładach przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstokumówił prof. Mariusz Piskuła.Zlokalizowanie tego potencjału Instytutu w jednym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do pracy, dalszego rozwoju i na organizację specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w unikalną infrastrukturę badawczą.

Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie budynku laboratoryjno-administracyjnego. W części niegospodarczej powstaną m.in. pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań medycznych, zakłady badawcze i pracownie zintegrowane, w części gospodarczej – specjalistyczne  laboratoria usługowe oraz Zwierzętarnia, czyli Centrum Medycyny i Weterynarii Doświadczalnej. Zakłada też intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w takich sektorach, jak biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy, a także usługi lekarsko-weterynaryjne.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej, transfer wiedzy, współpraca między nauką i biznesem to są te dziedziny, które są i powinny być naszymi atutami budującymi przewagę konkurencyjną regionumówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. –  Na takie działania zarezerwowaliśmy pieniądze w RPO WiM i cieszę się, że są one pomyślnie realizowane. Dzięki włączeniu swojego potencjału naukowo-badawczego w tworzenie innowacyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk i Park Naukowo-Technologiczny, staną się silną instytucją otoczenia sfery badawczo-rozwojowej.

Pieniądze na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie: 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych).

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Poszukiwani za kradzież i przestępstwa narkotykowe zostali zatrzymani

Olsztyńscy policjanci zatrzymali dwóch poszukiwanych. Pierwszy z nich