Tramwajem na Zatorze? Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Tramwajem na Zatorze? Rozpoczęły się konsultacje społeczne

- Kategoria: Wiadomości
0

tramwaj-zatorze1

Coraz bliżej realizacji kolejnych tramwajowych inwestycji w Olsztynie. Właśnie rozpoczęły się konsultacje związane z obsługą osiedli położonych za kolejowymi torami – Zatorza, Wojska Polskiego i Podleśnej.

Najbliższe lata to druga odsłona budowy tramwajowej trakcji. Jest coraz bliżej ostatecznych rozwiązań dotyczących trasy, która ma połączyć kolejne osiedla. W tym wariancie tramwaje mają wozić pasażerów od Pieczewa, wzdłuż ul. Krasickiego, Wyszyńskiego i po Piłsudskiego do obecnego torowiska na Kościuszki. Wśród rezerwowych wariantów pozostaje połączenie os. Generałów z Pieczewem w ciągu ul. Wiczyńskiego, a także poprowadzenie trakcji w głąb Kortowa oraz po ul. Dworcowej.

Choć do rozpoczęcia planowanej inwestycji pozostało jeszcze trochę czasu to urzędnicy wybiegają jednak coraz dalej w przyszłość i już konsultują ewentualne dodatkowe odcinki.

Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie obsługi osiedli Zatorze, Wojska Polskiego i Podleśna (w ujęciu linii tramwajowych i komunikacji autobusowej)”. Choć przygotowane są trzy warianty, w tym dwa rozwiązania związane z tramwajem, to ostateczna propozycja może wyglądać zupełnie inaczej.

Dyskusja potrwa do końca listopada. W tym czasie zaplanowane zostały m.in. dwa spotkania z mieszkańcami (26 października oraz 17 listopada) oraz warsztaty dla olsztynian (8 listopada) –  pl. Jana Pawła II 1  sala 219 godz. 17:00.

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie zbiorowego transportu publicznego dla obsługi osiedli Zatorze, Wojska Polskiego i Podleśna, wariantowo przez linie tramwajowe i autobusowe ze wskazaniem przebiegu i lokalizacji linii tramwajowej w przekroju poprzecznym ulic z przebudową układów drogowych.

Wariant 1

Linia tramwajowa przebiega ulicami: Kętrzyńskiego, Limanowskiego, Jagiellońską do pętli „osiedle Podleśna”. Projektowana linia tramwajowa nawiązuje się do istniejącego torowiska w ul. Kościuszki. Budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Limanowskiego wpisuję się w szerokość istniejącego wiaduktu Powstańców Węgierskich nad koleją. Linię tramwajową poprowadzono asymetrycznie względem osi drogi, po stronie wschodniej.

Założono, że od skrzyżowania ul. Limanowskiego – Partyzantów do pętli „Osiedle Podleśna” autobusy będą poruszać się torowisku (zaprojektowano tram-bus-pas). Od pętli „Osiedle Podleśna” do skrzyżowania ul. Limanowskiego – Paderewskiego autobus porusza się po torowisku, natomiast dalej w kierunku ul. Partyzantów autobus zjeżdża z torowiska na jezdnię. Wprowadzenie tram-bus-pasów ułatwia pasażerom przesiadanie się z tramwaju do autobusu i odwrotnie z jednego wspólnego peronu. W ul. Limanowskiego zaprojektowano po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast w ul. Jagiellońskiej po jednym pasie. Tramwaj asymetryczny poprowadzony obok jezdni po stronie zabudowy mieszkaniowej zapewni pieszym dostęp do peronów bez konieczności przekraczania jezdni.

Konfliktowa może być sytuacja dla tramwaju asymetrycznego w przypadku, gdy zabudowa mieszkaniowa znajduje się po obu stronach ulicy. Dostępność do tramwaju mieszkańców po stronie wschodniej będzie lepsza niż mieszkańców po stronie zachodniej. Należy zwrócić uwagę, że tramwaj poprowadzony asymetrycznie przybliży tramwaj do budynków mieszkalnych, co spowoduje mimo cichej pracy tramwaju wzrost natężenia hałasu oraz wibracje. Z uwagi na ograniczenia terenowe w projekcie przewidziano ciągi pieszorowerowe jednostronne po stronie zachodniej. Ruch pieszy może odbywać się po obu stronach ulicy wzdłuż całej trasy tramwajowej, za wyjątkiem wiaduktu nad koleją, gdzie chodnik zaprojektowano tylko po zachodniej stronie. Lokalizacja przystanków: – ul. Limanowskiego w obszarze skrzyżowania z ul. Paderewskiego, – ul. Jagiellońska w obszarze skrzyżowania z ul. Poprzeczną, – ul. Jagiellońska w obszarze skrzyżowania z ul. Borowa, – pętla „Osiedle Podleśna” (przystanki autobusowe). Długość projektowanej linii tramwajowej wynosi około 2170m.

Wariant 2

Linia tramwajowa przebiega ulicami: Kętrzyńskiego, Limanowskiego, Żeromskiego Niedziałkowskiego, Jagiellońską, Sybiraków, Wojska Polskiego, do pętli „Jakubowo” przy ul. Parkowej. Projektowana linia tramwajowa nawiązuje się do istniejącego torowiska w ul. Kościuszki. Rozwiązania przyjęte w tym wariancie zakładają przebudowę wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego. Ulice Żeromskiego i Niedziałkowskiego są ulicami jednokierunkowymi i zaprojektowano w nich tylko jeden tor linii tramwajowej i jeden pas ruchu.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Sybiraków ruch kołowy i tramwajowy odbywa się po tym samym pasie ruchu. W ul. Sybiraków zaprojektowano linię tramwajową w środku ulicy pomiędzy jezdniami o jednym pasie ruchu. Istniejącą pętlę autobusową przy ul. Parkowej przebudowano na węzeł autobusowo – tramwajowy oraz zaprojektowano parking dla samochodów osobowych (park & ride).

Wzdłuż całej trasy tramwajowej po obu stronach ulicy przewidziano chodniki, a tam gdzie nie było wystarczająco dużo miejsca na chodnik i ścieżkę rowerową zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe (ul. Jagiellońska i Sybiraków). Ścieżkę rowerową przylegająca do chodnika uwzględniono wzdłuż ul. Limanowskiego po wschodniej stronie ulicy oraz wzdłuż ul. Sybiraków po południowo-zachodniej stronie. W ul. Żeromskiego i Niedziałkowskiego ruch rowerowy odbywa się po jezdni. Lokalizacja przystanków: – ul. Żeromskiego w pobliżu ul. Sienkiewicza, – ul. Niedziałkowskiego w obszarze skrzyżowania Sienkiewicza/Kossaka, – ul. Jagiellońska w obrębie skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego, – ul. Sybiraków w obszarze skrzyżowania z ul. Malborską, – ul. Sybiraków w pobliżu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, – ul. Parkowa – pętla „Jakubowo”. Długość projektowanej linii tramwajowej wynosi około 2830m.

Wariant 3

Wariant zakłada wprowadzenie pasów dla autobusów (buspasy) w ulicach: Limanowskiego, Sybiraków Wojska Polskiego do pętli „Jakubowo” , bez budowy linii tramwajowej. Projektowane pasy dla autobusów nawiązują się do buspasów projektowanych w ramach opracowania przebudowy ul. Partyzantów. Przyjęte w tym wariancie rozwiązania projektowe nie wymagają przebudowy wiaduktu Powstańców Węgierskich nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego.

Na jezdniach zaprojektowano dwa pasy ruchu z czego jeden pas przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusowego – buspas. Na buspasie wyznaczono miejsca zatrzymywania autobusów przy przystankach bez wykonywania dodatkowych zatok. Wzdłuż całej trasy zaprojektowano obustronne chodniki i jednostronną ścieżkę rowerową. Lokalizacja przystanków: – ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego, – ul. Sybiraków w obszarze skrzyżowania z ul. Malborską, – ul. Sybiraków na wysokości Stadionu Warmii, – ul. Sybiraków w pobliżu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, – ul. Wojska Polskiego na wysokości pętli „Jakubowo”. Długość projektowanych buspasów wynosi około 1950m.

źródło: UM Olsztyna/własne

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Van Pur zamierza kupić Browar Braniewo od Grupy Żywiec. Podpisano list intencyjny

15 października Van Pur S.A. i Grupa Żywiec