liczniki strone www
Lipiec 13, 2020

rpo

rpo

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu
Wiadomości
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. ...
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu
Wiadomości
Zarząd województwa przyjął wczoraj harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. ...
0

rpo-wim
Wiadomości
W poniedziałek 26 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ...
0

pieniadze
Wiadomości
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako instytucja pośrednicząca dla programu regionalnego, ogłosił nabór wniosków w ramach działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest to pierwszy ...
0

podpis1
Wiadomości
Kończy się kolejny etap prac nad kontraktem terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dokument został uzupełniony o aneks zawierający zapisy regulujące wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020 ze ...
0

rpowm2014
Wiadomości
Jak mają być rozdysponowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020? Jakie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje będą miały możliwość skorzystania z tych pieniędzy? Jak przełoży ...
0

cittaslow-posiedzenie
Wiadomości
Poniedziałkowe posiedzenie przedstawicieli Stowarzyszenia Miast Cittaslow oraz samorządu województwa poświęcone było omówieniu warunków realizacji projektów w obszarze sieci Cittaslow oraz możliwości ich wsparcia ze środków nowego RPO. ...
0

rpowm2014
Wiadomości
Na ostatnim posiedzeniu upływającej kadencji członkowie zarządu województwa przyjęli Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wynegocjowany z Komisją Europejską 5 grudnia. Budżet programu przekroczy 2 mld ...
0