Sejmik przyjął strategię społeczno-gospodarczą do 2030 roku

Sejmik przyjął strategię społeczno-gospodarczą do 2030 roku

- Kategoria: Wiadomości
0

sejmik-wm

Podczas wtorkowej sesji sejmiku radni województwa przyjęli strategię rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

„Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” należy do czwartej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych na poziomie województw w Polsce. Pierwotna koncepcja rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego powstała na przełomie 1999 r. i 2000 r. Przyjęta została jednogłośnie 24 lipca 2000 r. przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego.

Strategia województwa do 2030 roku stanowi rozwinięcie i modyfikację dotychczasowego podejścia do procesów rozwoju. Aktualizacji uległ zarówno kontekst instytucjonalny, jak i społeczno-gospodarczy jej realizacji – choćby procesy demograficzne i migracyjne.

Zmodyfikowano układ celów strategicznych z wyraźnym położeniem akcentów na kompetencje mieszkańców. Potrzebnych zarówno w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej, jak i realizacji swoich planów życiowych, umożliwiających jednocześnie uczestniczenie w zmianach cywilizacyjnych, jakie niesie ze sobą rewolucja technologiczna.

Dzisiaj otwieramy nowy czas i nowe możliwości dla Warmii i Mazur mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.Poprzednie cele i działania zrealizowaliśmy w ponad 90 procentach. Nowa strategia to działania na innej płaszczyźnie i w innych uwarunkowaniach społecznych. Jest związana z planami rządu i Komisji Europejskiej. Kierowaliśmy się jednak przede wszystkim dobrem Warmii i Mazur. Oczywiście głównym narzędziem realizacji założeń dokumentu będą środki pochodzące z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to nasza odpowiedź na nowe wyzwania i zmieniające się otoczenie województwa.

Projekt poddany był szerokim konsultacjom społecznym. Członkowie zarządu województwa odwiedzili wszystkie powiaty województwa. Nie zabrakło również rozmów z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznej rady seniorów oraz młodzieży. Łącznie w tych konsultacjach wzięło udział 1130 osób.

Poprzednia Strategia była dobra. Odpowiadała wymaganiom i potrzebom ówczesnych lat. Dynamiczna sytuacja polityczna, społeczna i demograficzna nie tylko w naszym, kraju ale i w Europie, a nawet na świecie sprawia, że nie może być to dokument sztywny, podjęty na kilkanaście lat. Musimy reagować na te zmiany, stąd przyjmujemy nową, aktualną strategię rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” – wyjaśnia Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas sesji w dyskusji nad przyjęciem Strategii głos zabrali m.in. prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz, którzy występowali w roli ekspertów podczas tworzenia tego dokumentu.

Uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” przyjęto zdecydowaną większością głosów.

Podczas sesji radni ustanowili też rok 2020 rokiem „100-lecia Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu” oraz przyjęli uchwałę w sprawie ochrony zabytków nieruchomych na Warmii
i Mazurach.

Podjęli ponadto uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”. Przyjęli również „Raport z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” .

Z kolei Odznaka Honorowa za „Zasługi Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” trafiła do Ewy Dembek, nauczycielki, samorządowca, inicjatorki, założycielki i instruktorki Grupy Cyrkowej „Heca”. Pełniącej także funkcję przewodniczącej rady organizacji pozarządowych powiatu nowomiejskiego.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 31 marca 2020 roku.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

43 nowe przypadki koronawirusa. Zmarły kolejne 4 osoby. Nowe zakażenie w regionie

Dziś rano (30.03) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 43