Referendum w Olsztynie nie będzie. Zabrakło prawie 3 tys. podpisów

Referendum w Olsztynie nie będzie. Zabrakło prawie 3 tys. podpisów

- Kategoria: Wiadomości
0

grzymowicz-piotr.jpg

Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Olsztyna przed upływem kadencji nie odbędzie się. Zebrano niewystarczającą ilość prawidłowo złożonych podpisów.

W dniu 10 stycznia 2020 r. Inicjator referendum powiadomił Prezydenta Olsztyna oraz Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Olsztyna przed upływem kadencji. Na Pełnomocnika Grupy Inicjatywnej powołano Pana Piotra Jastrzębskiego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.2019.741 t.j. z dnia 2019.04.23) w terminie 60 dni od dnia powiadomienia Inicjator przeprowadzenia referendum zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.

Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

W dniu 9 marca 2020 r. Pełnomocnik Inicjatora Referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie I wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Olsztyna przed upływem kadencji.

W dniu 26 marca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie I odrzucił wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Olsztyna przed upływem kadencji.

Wniosek zawierał nie dające się usunąć uchybienia – Inicjator Referendum nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.2019.741 t.j. z dnia 2019.04.23).

Inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego nie poparła podpisami wymagana liczba mieszkańców, ponieważ wniosek nie uzyskał poparcia co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta Olsztyna, tj. 12 913 prawidłowo złożonych podpisów.

Do rozpatrywanego wniosku załączono 1599 kart z podpisami 14 660 osób, tj. z nadwyżką 1747 podpisów, jednakże w wyniku weryfikacji, po sprawdzeniu w bazie ewidencyjnej PESEL oraz w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych, Komisarz Wyborczy w Olsztynie I uznał 4 589 podpisów za złożone wadliwie.

Procedurze weryfikacji poddano wszystkie 14660 podpisów, z czego prawidłowo złożono 10 071 podpisów na wymagane 12 913, a 4 589 podpisów w sposób wadliwy, co stanowi niedobór 2842 podpisów.

Zatem nie został spełniony wymóg ustawowy określony w art. 4 pkt 1 ustawy, a tym samym wniosek nie uzyskał poparcia 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta Olsztyna.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy na niniejsze postanowienie Inicjatorowi Referendum mogą złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Źróło: kbw.gov.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

7. edycja Olsztyn Green Festival w tym roku nie odbędzie się

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz poinformował wczoraj na swoim