Ponowne przetargi na dokumentację obwodnic Pisza, Szczytna, Olsztyna i Dywit

Ponowne przetargi na dokumentację obwodnic Pisza, Szczytna, Olsztyna i Dywit

- Kategoria: Wiadomości
0

fot. GDDKiAfot. GDDKiA

GDDKiA skierowała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o przetargach na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza. Poprzednie postępowania zostały pod koniec października unieważnione. Złożone oferty zawierały błędy lub braki i GDDKiA była zmuszona je odrzucić. Jedna z ofert została sporządzona prawidłowo, ale niestety zaoferowana w niej cena kilkukrotnie przekraczała oszacowaną wartość zamówienia i również musiała zostać odrzucona. 

Zakres opracowań

Dokumentacja, na wykonanie której ogłaszamy ponowne przetargi, obejmuje – w przypadku obwodnic Szczytna oraz Pisza – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji środowiskowej (DŚU), natomiast dla obwodnicy Olsztyna i Dywit – Studium korytarzowe (SK) oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wydania DŚU.

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Wybudowane będą ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska.

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1×2. Oznacza to, że obwodnica Pisza będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem po zachodniej stronie miasta jako droga klasy GP. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonawca zainstaluje urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51

Studium korytarzowe, które będzie przedmiotem zamówienia, ma objąć analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wydania DŚU. Na etapie STEŚ wykonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie Studium korytarzowego.

Obwodnice Smolajn i Gąsek

Na bardziej zaawansowanym etapie spośród warmińsko-mazurskich obwodnic jest realizacja obwodnic Smolajn oraz Gąsek. W połowie listopada br. rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Umowę na to zadanie GDDKiA planuje podpisać w grudniu tego roku. Dla obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskano w październiku br. decyzję środowiskową i przystąpiono do prac nad II etapem STEŚ-R, którego celem jest przygotowanie materiałów do przetargu na roboty budowlane.

 

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z tego Programu przygotowywanych jest pięć zadań. Realizacja Programu zaplanowana jest na lata 2020-2030. Do 2030 roku powstaną obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Policjanci zatrzymali osobę podejrzewaną o związek z napadem na kantor w Olsztynie

Policjanci z Komendy Miejskiej w Olsztynie zatrzymali na