Podpisano aneks do umowy na budowę węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna

Podpisano aneks do umowy na budowę węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna

- Kategoria: Wiadomości
0

fot. GDDKiA Olsztynfot. GDDKiA Olsztyn

Wczoraj (03.03) podpisano aneks do umowy na budowę obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51, dotyczący udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na budowie węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna. Zgodnie z aneksem węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. Koszt realizacji tego zadania to 97,2 mln zł.

Zamówienie uzupełniające obejmuje wybudowanie elementów węzła Pieczewo w ciągu S51 (pełna koniczyna) nie objętych zamówieniem podstawowym oraz jego połączenie z istniejąca drogą krajową nr 53. W ramach zamówienia wykonawca dokona też niezbędnych zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej i zatwierdzonej decyzją ZRID dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności powiązania obwodnicy z realizowanym przez miasto projektem budowy nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego oraz z potrzeby dostosowania parametrów węzła do klasy S (drogi ekspresowej).

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

wezel-pieczewo

Węzeł Pieczewo stanowi powiązanie drogi krajowej nr 53 oraz południowo-wschodniej części Olsztyna z S51 i dk16. Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla odcinka obwodnicy w ciągu S51, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo. Na dzień ogłoszenia przetargu istniało bowiem realne zagrożenie, że do czasu zakończenia budowy, nie będzie w tym miejscu połączenia obwodnicy z układem dróg w mieście, co wpłynie na niepełne wykorzystanie węzła. Węzeł Pieczewo nie został więc objęty zamówieniem. Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast dk 53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą.

Wraz z postępem prac nad nowym przebiegiem ulicy Pstrowskiego w Olsztynie i wyborem wykonawcy tego zadania, GDDKiA przystąpiła do procedury udzielenia zamówienia na wykonanie węzła Pieczewo. Przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują udzielenie zamówienia uzupełniającego (stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia) w trybie dokonania zmiany umowy z dotychczasowym wykonawcą. GDDKiA po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej, udzieliła zamówienia wykonawcy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51, firmie BUDIMEX SA.

Źródło: GDDKiA Olsztyn

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zobacz również

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych posterunków policji w Olsztynie

Komendant Miejski Policji w Olsztynie zaprasza mieszkańców Olsztyna