Oświadczenie Zarządu Województwa w związku z pikietą pod Urzędem Marszałkowskim

Oświadczenie Zarządu Województwa w związku z pikietą pod Urzędem Marszałkowskim

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

We wtorek (24 kwietnia) pod Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się kolejna manifestacja firm domagających się zapłaty należnego wynagrodzenia za budowę sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim. Zarząd Województwa wydał w tej sprawie oświadczenie.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W związku z organizacją przez przedstawicieli spółek Łączpol sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. oraz ich podwykonawców biorących udział przy budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego pikiet i manifestacji, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadcza, iż:

1) Województwo dokonało całkowitej zapłaty wynagrodzenia należnego za realizację Fazy Wykonawczej (Budowy) Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej;

2) podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Łączpol sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. są spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., HAWE S.A. oraz Hawe Budownictwo sp. z o.o., z którą to spółką ww. podmioty zawarły stosowne umowy;

3) odpowiedzialność Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowy z Łączpol sp. z o.o. oraz Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. nie istnieje w ogóle, a wszelkie roszczenia tych podmiotów powinny być kierowane nie do Województwa, a bezpośrednio do spółek Łączpol sp. z o.o. i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. (w przypadku jednego z podmiotów zostało to przesądzone nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie),

Wobec powyższego, wszelka aktywność spółek Łączpol sp. z o.o., Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. oraz ich podwykonawców nastawiona na pozaprawne działania – mogące mieć znamiona wymuszenia dokonania zapłaty nieistniejących lub spornych zobowiązań jest zdaniem Województwa i jego władz nieuzasadniona. Raz jeszcze podkreślamy, że podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Łączpol  sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. są spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., HAWE S.A. oraz Hawe Budownictwo sp. z o.o.

Oświadczamy, iż wszelkie zarzuty  spółek Łączpol sp. z o.o. i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o  o braku zapłaty przez Województwo – na ich rzecz – wynagrodzenia za budowę sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, a także faworyzowania w procesie rozliczenia innych podmiotów będziemy traktować jako naruszenie dóbr osobistych zarówno Województwa, jak i jego przedstawicieli i władz.

Województwo Warmińsko-Mazurskie, jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązane jest  do ochrony finansów publicznych tak, by możliwe było zapewnienie realizacji jego celów statutowych, a w szczególności by zaspokajane były potrzeby jego mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wykorzystania przez pikietujących roli Województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego, które w ich opinii powinno odpowiadać za wszelkie zobowiązania finansowe, również zobowiązania nierzetelnych podmiotów prywatnych.

Dochodzenie swoich praw przez wyżej wspomniane podmioty gospodarcze nie może być realizowane w oparciu o zasadę, iż posiadane przez Województwo środki finansowe są „najłatwiej” dostępne (Województwo w przeciwieństwie do pozostałych uczestników sporu, może być odbierane jako wypłacalna instytucja) oraz w inny sposób niż przed Sądami powszechnymi.

Dlatego też wzywamy przedstawicieli pikietujących podmiotów do zaniechania wszelkich pozaprawnych akcji w wymiarze naruszającym dobra osobiste Województwa Warmińsko Mazurskiego i jego przedstawicieli.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Nowa broń w walce z osobami kierującymi pod wpływem środków odurzających

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie zostali