Oświadczenie Zarządu Województwa w związku z pikietą pod Urzędem Marszałkowskim

Oświadczenie Zarządu Województwa w związku z pikietą pod Urzędem Marszałkowskim

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

We wtorek (24 kwietnia) pod Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się kolejna manifestacja firm domagających się zapłaty należnego wynagrodzenia za budowę sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim. Zarząd Województwa wydał w tej sprawie oświadczenie.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W związku z organizacją przez przedstawicieli spółek Łączpol sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. oraz ich podwykonawców biorących udział przy budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego pikiet i manifestacji, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadcza, iż:

1) Województwo dokonało całkowitej zapłaty wynagrodzenia należnego za realizację Fazy Wykonawczej (Budowy) Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej;

2) podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Łączpol sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. są spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., HAWE S.A. oraz Hawe Budownictwo sp. z o.o., z którą to spółką ww. podmioty zawarły stosowne umowy;

3) odpowiedzialność Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowy z Łączpol sp. z o.o. oraz Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. nie istnieje w ogóle, a wszelkie roszczenia tych podmiotów powinny być kierowane nie do Województwa, a bezpośrednio do spółek Łączpol sp. z o.o. i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. (w przypadku jednego z podmiotów zostało to przesądzone nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie),

Wobec powyższego, wszelka aktywność spółek Łączpol sp. z o.o., Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. oraz ich podwykonawców nastawiona na pozaprawne działania – mogące mieć znamiona wymuszenia dokonania zapłaty nieistniejących lub spornych zobowiązań jest zdaniem Województwa i jego władz nieuzasadniona. Raz jeszcze podkreślamy, że podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Łączpol  sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. są spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., HAWE S.A. oraz Hawe Budownictwo sp. z o.o.

Oświadczamy, iż wszelkie zarzuty  spółek Łączpol sp. z o.o. i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o  o braku zapłaty przez Województwo – na ich rzecz – wynagrodzenia za budowę sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, a także faworyzowania w procesie rozliczenia innych podmiotów będziemy traktować jako naruszenie dóbr osobistych zarówno Województwa, jak i jego przedstawicieli i władz.

Województwo Warmińsko-Mazurskie, jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązane jest  do ochrony finansów publicznych tak, by możliwe było zapewnienie realizacji jego celów statutowych, a w szczególności by zaspokajane były potrzeby jego mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wykorzystania przez pikietujących roli Województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego, które w ich opinii powinno odpowiadać za wszelkie zobowiązania finansowe, również zobowiązania nierzetelnych podmiotów prywatnych.

Dochodzenie swoich praw przez wyżej wspomniane podmioty gospodarcze nie może być realizowane w oparciu o zasadę, iż posiadane przez Województwo środki finansowe są „najłatwiej” dostępne (Województwo w przeciwieństwie do pozostałych uczestników sporu, może być odbierane jako wypłacalna instytucja) oraz w inny sposób niż przed Sądami powszechnymi.

Dlatego też wzywamy przedstawicieli pikietujących podmiotów do zaniechania wszelkich pozaprawnych akcji w wymiarze naruszającym dobra osobiste Województwa Warmińsko Mazurskiego i jego przedstawicieli.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zobacz również

Już w piątek piłkarski turniej Neymar Jr’s Five. Zapisy wciąż otwarte!

W najbliższy piątek (25 maja) turniej Neymar Jr’s