Nowe nazwy ulic w Olsztynie. Komunikat dla mieszkańców oraz przedsiębiorców

Nowe nazwy ulic w Olsztynie. Komunikat dla mieszkańców oraz przedsiębiorców

- Kategoria: Wiadomości
0

olsztyn-panorama1

W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną zmianie uległy nazwy sześciu ulic w Olsztynie. W związku z tym Urząd Miasta Olsztyna opublikował komunikat dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, których nazwy ulic zostały zmienione.

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki ( Dz.U. z 2016 r., poz 744 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski 13 grudnia 2017 roku nadał nowe nazwy ulic:

1) Mariana Gotowca – Ks. Tadeusza Borkowskiego
2) Piotra Diernowa – Św. Franciszka z Asyżu
3) Juliusza Malewskiego – Zbigniewa Herberta
4) Stefana Poznańskiego – Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego
5) Dąbrowszczaków – Erwina Kruka
6) Wincentego Pstrowskiego – 5 Wileńskiej Brygady AK

Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Zmiany nazw ulic zostały z urzędu wprowadzone do ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz do ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.

Dowody osobiste

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (art.88, 89-Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.), wymiana dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna – dokument ten zachowuje ważność do upłynięcia jego terminu ważności.

Oznakowanie nieruchomości

Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne j.t. (Dz.U z 2017 r. poz. 2101)).

Banki oraz instytucje

Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmienia swoją nazwę, będą musieli dokonać zmiany w CEIDG. Konieczne jest również dokonanie zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest sprzedaż albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do KRS zobowiązani są dokonać stosownych zmian w danych adresowych. Zmiany te podlegają opłacie.

Źródło: UM Olsztyna/bip.olsztyn.eu/własne

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

29,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów służących