Nowe nazwy ulic w Olsztynie. Komunikat dla mieszkańców oraz przedsiębiorców

Nowe nazwy ulic w Olsztynie. Komunikat dla mieszkańców oraz przedsiębiorców

- Kategoria: Wiadomości
0

olsztyn-panorama1

W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną zmianie uległy nazwy sześciu ulic w Olsztynie. W związku z tym Urząd Miasta Olsztyna opublikował komunikat dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, których nazwy ulic zostały zmienione.

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki ( Dz.U. z 2016 r., poz 744 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski 13 grudnia 2017 roku nadał nowe nazwy ulic:

1) Mariana Gotowca – Ks. Tadeusza Borkowskiego
2) Piotra Diernowa – Św. Franciszka z Asyżu
3) Juliusza Malewskiego – Zbigniewa Herberta
4) Stefana Poznańskiego – Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego
5) Dąbrowszczaków – Erwina Kruka
6) Wincentego Pstrowskiego – 5 Wileńskiej Brygady AK

Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Zmiany nazw ulic zostały z urzędu wprowadzone do ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz do ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.

Dowody osobiste

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (art.88, 89-Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.), wymiana dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna – dokument ten zachowuje ważność do upłynięcia jego terminu ważności.

Oznakowanie nieruchomości

Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne j.t. (Dz.U z 2017 r. poz. 2101)).

Banki oraz instytucje

Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmienia swoją nazwę, będą musieli dokonać zmiany w CEIDG. Konieczne jest również dokonanie zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest sprzedaż albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do KRS zobowiązani są dokonać stosownych zmian w danych adresowych. Zmiany te podlegają opłacie.

Źródło: UM Olsztyna/bip.olsztyn.eu/własne

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zobacz również

Odbiór rozbudowanej szkoły i obserwatorium astronomicznego w Dywitach

Obserwatorium astronomiczne z obrotową kopułą, dwa nowe oddziały