Inteligentne specjalizacje nakręcają gospodarkę

Inteligentne specjalizacje nakręcają gospodarkę

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz drugi przygotował raport z monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zawiera dane o stanie gospodarki na koniec 2018 roku.

Wnioski z przeprowadzonych analiz potwierdzają zasadność strategicznych wyborów podjętych przez samorząd województwa w 2013, kiedy wraz z zatwierdzeniem „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” zdefiniowano trzy regionalne specjalizacje – ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

Do pięć obszarów horyzontalnych należą technologie informacyjno-komunikacyjne, logistyka, bezpieczeństwo, finansowanie oraz targi i promocja.

Dowodem właściwego wyboru specjalizacji są stale rosnące wartości wskaźników obrazujących sytuację w wybranych dziedzinach gospodarki.

Eksport

Wartość eksportu towarów wpisujących się w inteligentną specjalizację ekonomia wody wzrosła o 23,78 proc. Województwo warmińsko-mazurskie z poziomem eksportu 450 mln zł zajmowało 3. miejsce w kraju. Największym importerem dóbr z Warmii i Mazur były Francja, Hiszpania i Norwegia. Eksportowane były głównie łodzie i inne jednostki pływające.

Eksport żywności i innych towarów powiązanych z tą specjalizacją wyniósł w 2018 r. 4,03 mld zł i wzrósł w porównaniu z rokiem 2017 o 11,35 proc. Wyprodukowane w naszym regionie dobra najczęściej wysyłane były do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Eksport dotyczył w szczególności mięsa i podrobów. Województwo pod względem eksportu żywności zajmowało 8. miejsce w kraju.

Poziom eksportu w specjalizacji drewno i meblarstwo wzrósł o 1,69% i osiągnął ponad 3,3 mld zł, plasując region na 7. miejscu wśród województw Polski. Produkty z Warmii i Mazur najchętniej kupowali Niemcy, Holendrzy i Brytyjczycy. Najczęściej za granicę wysyłamy meble, ale także drewno i artykuły drewniane.

Wartość dodana brutto

Firmy z branż powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu generują ponad 45 proc. wartości dodanej brutto uzyskiwanej w województwie. Na przestrzeni lat 2015-2018 wartość wskaźnika wzrosła o 3,2 pkt. proc.

W roku 2018 województwo warmińsko-mazurskie było liderem w kraju pod względem udziału wartości dodanej brutto firm działających w specjalizacji drewno i meblarstwo w wartości dodanej brutto ogółem wypracowanej przez przedsiębiorstwa w województwie. Pierwsze miejsce Warmia i Mazury zajęły również pod względem tego wskaźnika obliczonego dla specjalizacji żywność wysokiej jakości. W przypadku w ekonomii wody region zajął drugie miejsce.

Zatrudnienie

W latach 2015-2018 zatrudnienie w branżach powiązanych z inteligentnymi  specjalizacjami wzrosło o 2,9 tys. osób i osiągnęło w roku 2018 poziom 52,4 tys. osób, co stanowiło blisko 47 proc. zatrudnienia w województwie ogółem. W branżach powiązanych ze specjalizacją drewno i meblarstwo pracowało ponad 22 proc. wszystkich osób zatrudnionych w regionie, a w firmach działających w sektorze żywności wysokiej jakości ponad 16 proc. Badaniu podlegały firmy zatrudniające 10 osób i więcej.

Obserwujemy dużą aktywność firm związanych z inteligentnymi specjalizacjami w aplikowaniu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnegomówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Na koniec 2018 r. projekty powiązane ze specjalizacjami stanowiły blisko 89 proc. wszystkich projektów w osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur i przeznaczono na nie ponad 93 proc. alokacji tej osi.

Do końca 2018 roku złożono 901 wniosków o dofinansowanie na projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje, ostatecznie podpisano 489 umów o łącznej wartości ponad 911 mln zł. Najwięcej umów podpisanych zostało, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach specjalizacji ekonomia wody.

Szczególną grupę w obszarach specjalizacji stanowią te, których rezultatem jest innowacja na skalę światową, czyli całkowicie unikatowe rozwiązanie niestosowane dotychczas w danym sektorze. Było ich aż 26.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Zmiana terminu prac drogowych na skrzyżowaniu Pstrowskiego/Dworcowa

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje,