Dotacje na zabytki w 2018 roku

Dotacje na zabytki w 2018 roku

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od 15 stycznia do 16 lutego 2018 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminnej ewidencji zabytków są ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W gminnej ewidencja zabytków miasta Olsztyna (GEZ) znajduje się 432 obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 1210 obiektów niewpisanych do rejestru zabytków.

Zmiany w zasadach finansowania przez samorządy remontów przy zabytkach wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podstawą przyznawania dotacji olsztyńskim zabytkom od 2018 roku jest nowa Uchwała Nr XLII/776/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Olsztyna.

Dotacja będzie mogła być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, które będą wykonane w roku złożenia wniosku – w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;
17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioski należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 18 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 stycznia 2018 r. Zarządzenie określa także wszystkie wymagane załączniki do wniosku oraz kryteria oceny wniosków o udzielenie dotacji.

Źródło: UM Olsztyna

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zobacz również

Odbiór rozbudowanej szkoły i obserwatorium astronomicznego w Dywitach

Obserwatorium astronomiczne z obrotową kopułą, dwa nowe oddziały